top of page

Avgifter, avier, autogiro

NABO AB sköter föreningens löpande betalningar och skickar ut hyresavier.

 

Har du frågor ang. betalningar kontakta:


NABO AB

Tel 010-288 00 27 

Måndag - Fredag 09:00-11:30
info@nabo.se

Hemsida: www.nabo.se

 

Instruktion gällande autogiro

Nedan finns en autogiroblankett, vänligen fyll i den med följande:
 

  • Namn

  • Adress

  • Personnummer, 10 siffror

  • Betaltjänstleverantör/Bank

  • Kontonummer inkl. clearing nummer. Tänk på att endast ange 4 st siffror i clearingnumret. Swedbank har 5 st siffror i clearingnumret, ta då bort den sista siffran

  • Betalarnummer/Kundnummer, fyll i personnumret igen

  • Telefonnummer (går bra att notera där plats finns, om NABO skulle behöva ta kontakt)

  • Signatur


Autogiro.pdf

Vänligen skicka tillbaka den ifyllda blanketten till NABO. De behöver blanketten den första veckan i den månaden som ni önskar att autogirot skall börja gälla. När autogirot är registrerat hos er bank kommer ni att få besked från banken att autogirot är aktiverat. Vid uppsägning av autogirot vänligen kontakta er bank och be dem ta bort registreringen samt kontakta NABO för avslut av kontot. 

 

bottom of page