top of page

Grovsopor och miljöavfall

 

Tyvärr har föreningen för närvarande ingen miljöstuga.

 

De återvinningsplatser som finns är på tio minuters avstånd utmärkta på kartorna nedan.

Här kan du lämna: glas, tidningar, kartong och metall.

För övriga typer av grovsopor hänvisar vi till Lövsta återvinningsstation.

bottom of page